20 kwietnia 2019 o 20:00 – 21:30 Bar Vega

Spotkania odbywają się w kilkudziesięciu miejscach na świecie. Pierwsza godzina przebiega w ciszy i milczeniu. Kolejną otwiera odczytanie krótkiego inspirującego tekstu i dzielenie się w kręgu swoimi „odkryciami” z życia codziennego na poruszony temat. Nie przerywamy sobie wypowiedzi. Nie ma nauczycieli, nie ma odwoływania się do jakichkolwiek wierzeń. Jest jedno mocne przekonanie: kiedy zmieniasz się wewnątrz, cały świat się zmienia. Drzwi spotkań Awakin są otwarte dla każdego. Na zakończenie wspólnie cieszymy się poczęstunkiem, który przynieśli ochotnicy. Nie ma żadnej opłaty, ani nic nie trzeba przynosić. Wierzymy, że każdy „zapłaci” światu na swój własny sposób.

Krąg Vega