Kroki do Samomistrzostwa

Kroki do Samomistrzostwa - warsztat

Szczegółowe informacje

2–3.12.2017 – szczególne ECK wydarzenie „Roku HU” w Warszawie: spotkania poprowadzi Uli Sacchet ze Szwajcarii. Tłumaczenie zapewnione.

„Kiedy zaczynasz wykonywać Duchowe Ćwiczenia ECK, Światło i Dźwięk Ducha Świętego zaczynają przychodzić do ciebie niewidzialną linią komunikacji i zmiany zachodzą w twojej osobowości. Stajesz się bardziej niezależną, rozważną, zmotywowaną osobą, ponieważ podejmujesz pierwsze kroki ku samomistrzostwu. A samomistrzostwo oznacza że jesteś odpowiedzialny za siebie.”
– Harold Klemp, The Golden Heart, s. 87


W sobotę 2 grudnia 2017, godzina 17:00- 19.00
„Klucze do Samomistrzostwa”, warsztat — Pięć szczególnych kroków pomagających Ci żyć w pełni świadomym życiem. A co to jest w pełni świadome życie? To branie pełnej odpowiedzialności za swoje życie — samomistrzostwo. Zwracamy uwagę na to by większość tego życia była w harmonii z Duchem. Zdolność do podążania z prądem Ducha jest wielkim krokiem ku samomistrzostwu.

W niedzielę 3 grudnia 2017, godzina 9:00- 10.00
„ECK celebracja Światła i Dźwięku” — HU to pradawne imię Boga, które może przynieść ci więcej zadowolenia, miłości i zrozumienia poprzez Światło i Dźwięk Boga. Śpiewając HU otwierasz linię komunikacji pomiędzy sobą i Duchem.

spotkania w sali szkoleniowej Baru VEGA
wstęp wolny ♥

http://www.eckankar.pl/